@สตูล:ละงู@ 9 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

@สตูล:ละงู@ 9 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ต.กำแพง และ ต.แหลมสน

(Visited 35 times, 1 visits today)