@สตูล:ละงู@ 9 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านหัวทาง หมู่ 6 ต. ละงู อ.ละงู

@สตูล:ละงู@ 9 ก.พ.61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านหัวทาง หมู่ 6 ต. ละงู อ.ละงู

(Visited 14 times, 1 visits today)