สพอ.ละงู @ 18 ก.ย.60 น.ส.สมปอง บุญฤทธิ์ พัฒนากร ต.ละงู และคณะทำงานฯ จัดกิจกรรม way of life และคัดเลือก กพสม.ม.4 ต.ละงู

18 กันยายน 2560 นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์ พัฒนากรตำบลละงู และ นายณัฐกร สิงฆาฬะ ปลัดอำเภอประจำตำบลละงู ร่วมกันจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) และคัดเลือก กพสม.บ้านลาหงา หมู่ที่ 4 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

(Visited 26 times, 1 visits today)