นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอละงูสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงูจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 14 ก.ย. 2562

@สตูล:ละงู @14 ก.ย. 62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ร่วมต้อนรับคณะจาก​สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี​ ในการมาศึกษาดูงาน​ ณ กลุ่มหัตถศิลป์ปากบารา​ และไข่มุกอันดามัน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 05 ก.ย. 2562

@สตูล:ละงู@ 5 ก.ย.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาชีพของสตรีตำบลละงู (เงินอุดหนุน) กิจกรรมการประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 17 ต,ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 05 ก.ย. 2562

@สตูล:ละงู@ 5 ก.ย.62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละงู หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 14 ก.ย. 2562

@สตูล:ละงู @14 ก.ย. 62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ร่วมต้อนรับคณะจาก​สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี​ ในการมาศึกษาดูงาน​ ณ กลุ่มหัตถศิลป์ปากบารา​ และไข่มุกอันดามัน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@สตูล:ละงู @14 ก.ย. 62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอ [...]