นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอละงูสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงูจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 12 ก.ค. 2562

@สตูล:ละงู@ : 12 ก.ค. 62 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงูและทีมงาน ให้การต้อนรับนายสุริยา บุญเรืองยศ ผอ.ประสานแผนและข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่วันที่ 2 อำเภอละงู เพื่อเก็บข้อมูลตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย langu วันที่ 13 ก.ค. 2562

@สตูล:ละงู@13 ก.ค.62 เชิญ ร่วมงาน OTOP Mobile และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่่มสตรี ณ ลาน 18 ล้าน บ้านปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

@สตูล:ละงู@13 ก.ค.62 เชิญ ร่วมงาน OTOP Mobile และส่งเสร [...]