ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมแรงทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง” 24 เมษายน 2561 วันที่สองของการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน(กิจกรรมที่4) รุ่นที่2 จังหวัดชุมพร โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค8 นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี นว.พช.ปก. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน เข้าร่วมพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนแม่จากหมู่บ้านต่างๆ โดยในวันนี้มีการศึกษาดูการดำเนินงานกองทุนแม่ ของม.3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านของตนเองได้ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.3 ต.ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

“ร่วมแรงทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง” 24 เมษายน 2561 [...]

โดย langsuan วันที่ 24 เม.ย. 2561

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหลังสวน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน