สัมมาชีพเกาะไทร

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้าน ปี 2560) บ้านเกาะไทร หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง

(Visited 20 times, 1 visits today)