สัมมาชีพสะพานพน

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้าน ปี 2560) บ้านสะพานพน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งไทรทอง

(Visited 23 times, 1 visits today)