มอบวัสดุสัมมาชีพ ม.2,3 ต.ดินแดง

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้าน ปี 2560) หมู่ที่ 2 และหมู่ 3 ตำบลดินแดง

(Visited 36 times, 1 visits today)