มอบวัสดุสัมมาชีพไสใน

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้าน ปี 2560) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งไทรทอง

(Visited 22 times, 1 visits today)