มอบวัสดุสัมมาชีพนาพรุ

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้าน ปี 2560) หมู่ที่ 2 ตำบลลำทับ

(Visited 26 times, 1 visits today)