ประชุมกพสอ.ลำทับ

วันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลำทับ (กพสอ.)ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากลอำเภอลำทับ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561โดยมีนายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับ ให้แนวทางการจัดงานฯ ณ ห้องเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ

(Visited 78 times, 1 visits today)