ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางมัทยานี สมรูป

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลำทับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

บริการของเรา