ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยา ดีสุวรรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ทาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ