อบรมการจัดทำรายงานสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

9 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมการจัดทำรายงานสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ และสัมมาชีพชุมชน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสัตตปทุม

(Visited 30 times, 1 visits today)