ร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

@บุรีรัมย์@ สพอ.ละหานทราย วันที่ 11 ตุลาคม 2560. เวลา 9.00 น. นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พอ.ละหานทรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช.ทุกคน ร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอละหานทรายเป็นประธานการส่งมอบ  ณ ห้องประชุมอำเภอละหาน ทราย

 

 

 

(Visited 40 times, 1 visits today)