วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.ลาดยาว/แม่วงก์/แม่เปิน/ชุมตาบง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.ลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ คณะติดตามสนับสนุนงานยุทธศาสตร์กรม/จังหวัด/นโยบายรัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ติดตามการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดประชุมโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ โดยมีคณะอนุกรรมการ นตผ.อ.ลาดยาว และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คนเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร และประชาชนบ้านเทียนชัย ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ทีมถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลตามแนวพระราชดำริ (นครสวรรค์ในความพอเพียง) ณ บ้านเทียนชัย ม.10 ต.ห้วยน้ำหอม อ. ลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการคัดเลือกฯพร้อมด้วยนางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงฉัตรหวาย หมูที่ 6 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว ผู้นำ/กลุ่มองค์กร ประชาชน ให้การต้อนรับ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว 2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี ณ อาคารหอประชุมอำเภอลาดยาว 3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมอำเภอลาดยาว 4. ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง) 5. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 -25 กรกฎาคม2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ ม.5 ต.หนองนมวัว ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โอทอป คอมเพล็กซ์พุแค จ.สระบุรี และตลาดน้ำหลวงปู่ทวดพุทธอุทยานมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21-22 กรกฎาคม2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนOTOP สู่การเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ ม.5 ต.หนองนมวัว

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3.2 จ้างดำเนินการออกแบบและผลิตของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

[...]
อ่านเพิ่มเติม