โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม