ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 5 มกราคม  2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ เทศบาลตำบลลาดยาวโดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธา

(Visited 16 times, 1 visits today)