ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์จังหวัด

(Visited 9 times, 1 visits today)