โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ปี 2560

27 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ปี 2560 ณ โรงแรมเบอเวอรี่   ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 7 times, 1 visits today)