มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายสมเจตน์ เปลื้องนุชนายอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ารับสิ่งของพระราชทานพร้อมซักซ้อมการดำเนินงานของจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์

(Visited 45 times, 1 visits today)