วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางอุมาพร  ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยในงานมีการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การทำบุญเลี้ยงพระ  การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โดยมีนายอภิสรรค์  สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

(Visited 13 times, 1 visits today)