รับมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายสมเจตน์  เปลื้องนุช นายอำเภอลาดยาว ได้รับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม/องค์กร ที่ร่วมร่วมผลิตดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

 

(Visited 21 times, 1 visits today)