ประชุมผู้นำ อช

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผู้นำ อช เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามภารกิจ พร้องจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)