การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เข้าชม 58 ครั้ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธาน และนายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง)ร่วมพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานดังกล่าว

(Visited 58 times, 1 visits today)