โครงการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาล

เข้าชม 64 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าเยี่ยมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล โดยมีนายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

(Visited 64 times, 1 visits today)