ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 3/2561

เข้าชม 27 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561   นายวิธาร สุขการ ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอลาดหลุมแก้ว และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) เข้าร่วมการประชุม อกส.อ. ครั้งที่ 3/2561 ณ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ลาดหลุมแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งที่ผ่านมา และร่วมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 1โครงการ

(Visited 27 times, 1 visits today)