@สพอ.ลาดหลุมแก้ว ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

เข้าชม 51 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานของผู้นำ อช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว

(Visited 51 times, 1 visits today)