ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (จ้างเหมารถทัศนศึกษาดูงาน)

เข้าชม 7 ครั้ง

(Visited 7 times, 1 visits today)