เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2.5 จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนระดับอำเภอและกิจกรรมย่ยที่ 2.6 จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 14 ครั้ง

(Visited 14 times, 1 visits today)