เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.4 อบรมอาหารพื้นถิ่น 1 สำรับ (5เมนู) พร้อมวัสดุสาธิต

เข้าชม 16 ครั้ง

(Visited 16 times, 1 visits today)