เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 13 ครั้ง

(Visited 13 times, 1 visits today)