พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ และเทศบาลเมืองบัวขาว เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาว โดยมี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธาน  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่ขายสินค้าในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

 

(Visited 93 times, 1 visits today)