กระนวนจัดงานสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2561

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์  2561 อำเภอกระนวน โดยการนำของท่านนายอำเภอ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน กว่า 300 คน ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ ประจำปี 2561 โดยในงานนี้ มีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การสู่ขวัญข้าว การรำบายศรีสู่ขวัญข้าว พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน นำโดยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาประเพณีอันดีงามของชาวอีสานไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

(Visited 74 times, 1 visits today)