นายนพพงศ์ หวานสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระบุรีอำเภอกระบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย kraburi วันที่ 21 ม.ค. 2563

การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการอำเ [...]