นางกรุณา คงด้วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะยาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย koyao วันที่ 06 มิ.ย. 2562

โครงการ ปณิธานกองทุนแม่ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย koyao วันที่ 18 มิ.ย. 2562

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถื่นและวิถีชีวิตจังหวัดพังงา กิจกรรมกรรมเทศกาล อาหารฮาลาล ปั่นจักรยาน เที่ยวเกาะยาว

16/6/2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว นางกรุณา คงด้ว [...]