ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 70 ครั้ง
ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำบล ปีที่จัดตั้ง
1 บ้านป่าไสตก 3 กงหรา 2552
2 บ้านป่าไสออก 6 กงหรา 2548
3 บ้านคลองหรั่ง 2 คลองทรายขาว 2550
4 บ้านท่าเหนาะ 6 คลองทรายขาว 2549
5 บ้านทุ่งเลียบ 7 สมหวัง 2550
6 บ้านน้ำตกไพรวัลย์ 13 คลองเฉลิม 2551
7 บ้านนามะพร้าว 6 ชะรัด 2552
8 บ้านสะพานแต้ว 9 ชะรัด 2552
9 บ้านสมหวัง 4 สมหวัง 2554
10 บ้านทุ่งใหญ่ 7 คลองทรายขาว 2553
11 บ้านไร่เหนือ 4 คลองทรายขาว 2556
12 บ้านคูเหนือ 14 คลองเฉลิม 2556
13 บ้านคลองเฉลิม 5 คลองเฉลิม 2557
14 บ้านนอก 5 กงหรา 2557
15 บ้านควนขี้แรด 7 ชะรัด 2557
16 บ้านโคกไทร 1 คลองเฉลิม 2558
17 บ้านท่ายาง 4 ชะรัด 2559
18 ในมอญ 7 กงหรา 2560
(Visited 70 times, 1 visits today)