วันที่ 25 กันยายน 2560 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยนายบุญเสริฐ จันทน์เทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะรัด