พิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ต.กงหรา

เข้าชม 62 ครั้ง

29 มีนาคม 2561 นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานเปิดพิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของดิน บ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

(Visited 62 times, 1 visits today)