โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 24 ครั้ง

นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอกงหรา  พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 ตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

(Visited 24 times, 1 visits today)