อำเภอกงหราเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านนาทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเฉลิม

เข้าชม 38 ครั้ง

นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านนาทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย OTOP ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

(Visited 38 times, 1 visits today)