นายพิทยา กองกิจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย kongkrailat วันที่ 11 ม.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ โดย จสอ.สุวรรณ เรืองโภคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านใน ตำบลไกรกลาง ในวันพฤหัสบดี ที่11 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย kongkrailat วันที่ 11 ม.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ โดย จสอ.สุวรรณ เรืองโภคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านใน ตำบลไกรกลาง ในวันพฤหัสบดี ที่11 มกราคม พ.ศ.2561

[...]