ดร.อัญชนา มีชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเขวาสินรินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์