ประชุมประจำเดือนบ้านบางวัน หมู่ที่1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางวัน

(Visited 146 times, 1 visits today)