กิจกรรมพัฒนาอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

ครัวเรือนสัมมาชีพทอผ้า และแปรรูปจากผ้าทอมือ

(Visited 88 times, 1 visits today)