กลุ่มทอผ้าบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริบ้านหัวป่าเขียว

กลุ่มทอผ้าบ้านหัวป่าเขียวศึกษาดูงาน

 

(Visited 67 times, 1 visits today)