ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

ชัยวัฒน์ สุวรรณสะอาด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอควนขนุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บริการของเรา