เจ้าหน้าที่ พช. ร่วมรับฟังConferenceเกี่ยวกับตลาดประชารัฐ

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง ร่วมรับฟังการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Conference) เกี่ยวกับตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

(Visited 8 times, 1 visits today)