เจ้าหน้าที่ พช. รับฟังConferenceเรื่องการชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง รับฟังการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(Conference) เรื่องการชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี

(Visited 8 times, 1 visits today)