เจ้าหน้าที่พช. โคกสำโรง ติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. อบต. วังขอนขว้าง

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง ติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ ให้กับผู้บันทึกจปฐ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

(Visited 14 times, 1 visits today)